თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი კონფერენცია ,,ივანე ჯავახიშვილი უნივერსიტეტის დამაარსებელი"

კონფერენციის მასალები და მომხსენებლები
ქ. თბილისის 116 საჯარო სკოლა
ქ. თბილისის 51 საჯარო სკოლა
ქ.რუსთავის 21 საჯარო სკოლა