თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

კლუბის წესდება (ნიმუში)

➡️წესდება⬅️

წესდება შესაძლებელია შეიცვალოს კლუბის შეხედულებების საფუძველზე