თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

სტატია - პროკურატურის საჯარო განცხადება და უდანაშაულობის პრეზუმფცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი 
ხატია თანდილაშვილი
>>>> იხილეთ სტატია <<<<