თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

საკვირაო სკოლა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

საკვირაო სკოლა მათემატიკაში
საკვირაო სკოლა ფიზიკაში
საკვირაო სკოლა ქიმიაში
ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ვიქტორინა