თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის პროგრამა

6 მარტიდან ყოველ პარასკევს 18:00 საათზე
თსუ პირველი კორპუსი N206 აუდიტორია
>>> გაზაფხულის სემესტრის პროგრამა <<<