თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

საინტერესო ამოცანები

ამოცანა 1 (ზამბარა და ტვირთი) - გადმოწერა

ამოცანა 2 (ჯაჭვი და გადაბმული ღეროები) - გადმოწერა

ამოცანა 3 (ორი დაუკავშირებელი ბურთულა) - გადმოწერა

ამოცანა 4 (ტრამვაის ჩამოგლეჯილი სადენი) - გადმოწერა

ამოცანა 5 (დაფშვნილი მინის ფერის გამოცნობა)- გადმოწერა

ამოცანა 6 (სარეცხი და ამინდი) - გადმოწერა

ამოცანა 7 (დრეკადი ბურთის ახტომა) - გადმოწერა

ამოცანა 8 (კოსმონავტი და პისტოლეტები) - გადმოწერა

ამოცანა 9 (რატომ უსწრებს ველოსიპედისტი მორბენალს?) - გადმოწერა