თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ნინო ცისკარიშვილი

ნინო ცისკარიშვილი - თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ატომური ფიზიკის ლაბორატორიის ლაბორანტი.

avtobiografia ( CV)