თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

სიგრძის ეტალონი

ჩვენს ქვეყანაშიცაა შესაძლებელი მეტრის ეროვნული ეტალონის შექმნა?