თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

გამზომი ხელსაწყო

ასე მარტივად შეიძლება დამზადდეს ისრიანი გასაზომი ხელსაწყო?

 

დაინტერესდით?

აქ შეგიძლიათ იხილოთ დეტალური აღწერა