თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

თავისუფალი მეცნიერებები - Liberal art -ის საკითხავი მასალა

აკადემიური წერა
სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი (I ნაწილი)
სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი (IIნაწილი)
თომას მაგშტატი - გავიგოთ პოლიტიკა (I ნაწილი)
თომას მაგშტატი - გავიგოთ პოლიტიკა (II ნაწილი)
დემოკრატია და მოქალაქეობა