თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ნორჩ ჰუმანიტართა სკოლაში რეგისტრაცია

თსუ ნორჩ ჰუმანიტართა სკოლაში ლექციები დაიწყება 2016 წლის 7 ოქტომბერს

სკოლაში დარეგისტრირება მოხდება სათითაოდ ყოველი ლექციის დაწყების წინ. გთხოვთ, 15 წუთით ადრე მობრძანდეთ ლექციაზე, რომ დაწყებამდე ხელის მოწერით დაადასტუროთ დასწრება.