თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

დავით ქუფარაშვილი

დავით ქუფარაშვილი - თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის მიმართულების ატომური ფიზიკის ლაბორატორიის ინჟინერი