თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ოთარ თაბორიძე

 

 

ოთარ თაბორიძე - თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი.

avtobiografia ( CV)