თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

რამაზ ლომსაძე

 

რამაზ ლომსაძე - თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ატომური ფიზიკის ლაბორატორიის გამგე, ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი.

avtobiografia ( CV)