თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

თანამშრომლები

 ძირითადი შემსრულებლები

რამაზ ლომსაძე - თსუ ატომური ფიზიკის ლაბორატორიის გამგე

დავით ქუფარაშვილი - თსუ ატომური ფიზიკის ლაბორატორიის ინჟინერი

ნინო ცისკარიშვილი - თსუ ატომური ფიზიკის ლაბორატორიის ლაბორანტი

 

თანა-შემსრულებლები

ბაჩანა ლომსაძე - კანზასის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფილოსოფიის დოქტორი

ოთარ თაბორიძე – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი
რამაზ ლომსაძე
დავით ქუფარაშვილი
ნინო ცისკარიშვილი
ბაჩანა ლომსაძე
ოთარ თაბორიძე