თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ქანქარა

თურმე რხევის სიხშირე მართლაც ქანქარის სიგრეძეზე ყოფილა დამოკიდებული