თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ტალღის სიგრძე

აი, ასე მარტივად - მოსრიალე სახაზავით, სინათლის ალით და დიფრაქციული მესრით - შეიძლება სინათლის ტალღის სიგრძის გაზომვა.