თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ამოცანები

ცდომილება
ელექტროფორული მანქანა
მაღალსიხშირული კოჭა
ბუშტების გაბერვა
ზარხუფი
წყლის ადუღება
შადრევნები
არქიმედეს გახსენება
”მაგდებურგის თეფშები”
”ფერისცვალება”
ძალწირები
მაგნიტური ძალა
გამზომი ხელსაწყო
კათოდური სხივები
ტემპერატურის გაზომვა
სიხშირის ძალა
მხედველობის შესაძლებლობა
ბოგირი
ქანქარა
კლაპეირონ-მენდეელევი
ცისარტყელა
სიგრძის ეტალონი
ლუმინესცენცია
იმპულსის მუდმივობა
პოლარიზატორი
ტალღის სიგრძე
გალილეის ცდა
ენერგიის გარდაქმნა
ამპერის ძალა
მარტივი წრედი
ელექტრომაგნიტური ინდუქცია
ხვედრითი მუხტი
გაიშვიათების გაზომვა
ფრანკ-ჰერცის ცდა
ბერნულის კანონი
სინათლის წნევა
რეზონანსი
თავისუფალი ვარდნა